• demo

  • demo

  • demo

  • demo

ความแตกต่างอยู่ที่คุณภาพ การบริการ และความปลอดภัย
ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

99

ของผู้ใช้พอใจ
ผลิตภัณฑ์
และบริการของเรา

Formulate

Asset finance

รายละเอียด...

read more

Repacking

Asset finance

รายละเอียด...

read more

Quality Checking

Asset finance

รายละเอียด...

read more

5

Corporate

65

Products

10

Certificate

200

Customers

สารจากผู้บริหาร


ดร. พิทูร กอเทพวัลย์ - ประธานกรรมการ

ดร. พิทูร กอเทพวัลย์

ประธานกรรมการ

สารจาก ประธานกรรมการ

นึกถึงเมื่อครั้งก่อตั้ง บริษัท ชาร์ฟ ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด ในขณะนั้นผมไม่ได้วางแผน หรือคาดหวังว่าธุรกิจ จะต้องเติบโตขนาดไหน เพียงต้องการให้โรงงานของเราสามารถผลิตสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรไทยให้ได้ 30 ปี ผ่านไปเหมือนฝัน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่สามารถเพิ่มคุณภาพและผลผลิตของพืชผลทางการเกษตรได้มาโดยตลอด
พีรวัฒน์ กอเทพวัลย์ - กรรมการผู้จัดการ

พีรวัฒน์ กอเทพวัลย์

กรรมการผู้จัดการ

สารจาก กรรมการผู้จัดการ

นับเป็นปีที่ 30 แล้ว ที่ บริษัท ชาร์ฟ ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด ได้รับใช้เกษตรกรชาวไทย พร้อมช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น ด้วยปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพของบริษัทฯ เรามีความภาคภูมิใจ และตระหนักอยู่เสมอถึงความสำคัญของมาตรฐานสินค้า รวมถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ และผู้บริโภค จึงทำให้เราไม่หยุดนิ่งในการค้นคว้าหาเทคโนโลยีที่ทำให้คุณภาพสินค้าของเรานั้นยังคงแข่งขันกับสินค้ามาตรฐานสากลได้ต่อไป
ดร. พิทูร กอเทพวัลย์

ดร. พิทูร กอเทพวัลย์

ประธานกรรมการ


นึกถึงเมื่อครั้งก่อตั้ง บริษัท ชาร์ฟ ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด ในขณะนั้นผมไม่ได้วางแผน หรือคาดหวังว่าธุรกิจ จะต้องเติบโตขนาดไหน เพียงต้องการให้โรงงานของเราสามารถผลิตสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรไทยให้ได้ 30 ปี ผ่านไปเหมือนฝัน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่สามารถเพิ่มคุณภาพและผลผลิตของพืชผลทางการเกษตรได้มาโดยตลอด

ด้วยกระแสของสังคมโลกที่ทวีความต้องการสารชีวภาพรวมถึงการต่อต้านเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรขององค์กรอิสระต่างๆ ทำให้การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เคมีภัณฑ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจของเรา การผสมผสานระหว่างากรใช้เคมีภัณฑ์ และสารชีวภาพจึงเป็นคำตอบที่ดีที่สุดที่ยังสามารถให้ผลผลิตที่คุ้มค่ากับเกษตรกรทั่วโลกได้ โดยการเกษตรในประเทศไทยในอนาคตก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามระบบผสมผสานนี้ไปเช่นเดียวกัน

ความสามารถของปริมาณผลผลิต และการปนเปื้อนของสารเคมีเป็นหลักสำคัญ ของการพัฒนาองค์กรของเรา ฉะนั้น การค้นหาสินค้าที่มีความปลอดภัยสูง การติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของการเกษตรโลก และองค์กรมาตรฐานต่างๆ จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อความปลอดภัยของเกษตรกรไทย รวมถึงผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศที่ใช้ ผลิตภัณฑ์ของเรา

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วัฒนธรรมขององค์กรที่ได้ปลูกฝังให้กับลูกหลาน ผู้บริหาร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านของ บริษัท ชาร์ฟ ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด จะสามารถมอบสิ่งดีๆ ให้กับสังคมและช่วยพัฒนาการเกษตรไทยต่อไปได้อย่างยั่งยืน

พีรวัฒน์ กอเทพวัลย์

พีรวัฒน์ กอเทพวัลย์

กรรมการผู้จัดการ


นับเป็นปีที่ 30 แล้ว ที่ บริษัท ชาร์ฟ ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด ได้รับใช้เกษตรกรชาวไทย พร้อมช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น ด้วยปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพของบริษัทฯ เรามีความภาคภูมิใจ และตระหนักอยู่เสมอถึงความสำคัญของมาตรฐานสินค้า รวมถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ และผู้บริโภค จึงทำให้เราไม่หยุดนิ่งในการค้นคว้าหาเทคโนโลยีที่ทำให้คุณภาพสินค้าของเรานั้นยังคงแข่งขันกับสินค้ามาตรฐานสากลได้ต่อไป

ในยุคแห่งความเจริญทางด้านวัตถุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอาชีพของเกษตรกร ส่งผลให้เกิดการลดลงของพื้นที่การเพาะปลูก ทำให้การเพิ่มผลผลิตต่อไร่มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นทุกวันการใช้เคมีภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต จึงมีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง และสำหรับการเพาะปลูกเพื่อการค้า ดังนั้น เราจึงมุ่งเน้นที่จะให้ความรู้กับเกษตรกร เพื่อให้ตระหนักมากยิ่งขึ้นกับภาวะซึ่งจะกลายเป็นปัญหาระดับประเทศถ้าไม่มีการเตรียมพร้อมให้ทันท่วงที เราให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรไทย ให้การเพาะปลูกในประเทศกลับมาเป็นรายได้หลัก และสามารถแข่งขันกับการค้าผลผลิตทาการเกษตรในภูมิภาค ที่ไทยต้องเข้าร่วมเป็นหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้

ในวาระการเฉลิมฉลองปีที่ 30 ของ บริษัท ชาร์ฟ ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด ผมในฐานะกรรมการผู้จัดการของบริษัทในเครือกอเทพวัลย์ ขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เราเป็นองค์กรที่แข็งแกร่ง ด้วยการสนับสนุนพร้อมทั้งกำลังใจของท่าน ทำให้เราเป็นที่ยอมรับทั้งใน และต่างประเทศ เรายึดมั่นที่จะเป็นตัวอย่างของความเป็นมาตรฐาน เพื่อความก้าวหน้าของการเกษตรไทยตลอดไป

Group Company

demo
demo
demo
demo

We are

Professional. Creative. Passionate. innovative.

ด้วยความตั้งใจที่จะนำความรู้ที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่ออนาคตของครอบครัวเป็นหลัก ดร.พิทูร กอเทพวัลย์ และทีมงานเพียงไม่กี่ชีวิตได้เติมความฝันที่ตั้งมั่นไว้อย่างคาดไม่ถึง เมื่อความมั่นคงของบริษัทได้ขยายฐานจนใหญ่ขึ้น ตามลำดับหลังการเริ่มต้นธุรกิจเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรของตนเองเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2518 ทั้งการตอบรับเป็นอย่างดีจากคู่ค้า และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ ทำให้บริษัทห้องเช่าเล็กๆ ได้กลายมาเป็นองค์กร ที่มีความมั่นคงยิ่งขึ้นในเวลาต่อมา และนั่นคือ ความภาคภูมิใจสูงสุดสำหรับทีมงานผู้ร่วมงานก่อตั้งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จขององค์กรในปัจจุบัน

บริษัท ชาร์ฟ ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2524 ด้วยประสงค์ให้มีหน้าที่ในการผลิตสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทในเครือกอเทพวัลย์ รวมทั้งเป็นแผนรองรับการขยายตัวขององค์กร ที่ได้ถูกปลูกฝังให้ใส่ใจกับการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


demo

Copyright © 2017 Sharp Formulator Co.,Ltd. Powered by Promptset.NET